Bijles

Huiswerkbegeleiding

examentraining

Economie
Wiskunde A
Philippe

Thuis Bijles

Educatieve infographics
Met heldere schema's en voorbeelden structureer ik jouw
vragen over huiswerk, examens en/of onderzoek.

Mijn vakken
Economie, M&O en Wiskunde (A) op VWO, HAVO en VMBO niveau.
Economie, Bedrijfseconomie en Statistiek op WO, HBO en MBO niveau.

Mijn diensten
Privé bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining & scriptiebegeleiding.

Afspreken
Ik ontmoet jou in de bibliotheek, online of aan huis.

Locaties
Den Bosch, Vught, Rosmalen, Engelen, Utrecht, Eindhoven en Amsterdam.

Openingstijden
Alle dagen tussen 8:00 en 23:00 ben ik beschikbaar. Ook in de vakantieperiode.

 

Welkom, ik ben
Philippe Gruijthuijzen

Sinds 2014 geef ik fulltime één-op-één bijles, examentraining en scriptiebegeleiding in Bedrijfseconomie (M&O), Economie en Wiskunde (A) aan scholieren, studenten en professionals. Als zelfstandig ondernemer, heb ik meer dan 500 leerlingen geholpen en +5000 uur bijles gegeven. Ik ontmoet mijn leerlingen online, in de bibliotheek en aan huis. Naast het behalen van betere resultaten, waarderen mijn leerlingen ondernemerschap, wetenschap en/of design.

Mijn studies

Na gymnasium Beekvliet heb ik mijn bachelor International Business Economics (Maastricht University) en master International Management (Tilburg University) afgerond. Mijn voorkeur gaat uit naar Bedrijfskundige, Financiële en Economische onderwerpen. Ter voorbereiding op een toets of verslag vatte ik de voorgestelde en gevonden literatuur samen. Deze conceptuele kapstok versierde ik met herleidbare kleuren en structuren. Nu help ik mijn leerlingen hoe je bedachtzaam teksten ontleed, berekeningen maakt en denkstappen uiteenzet.

Bijles professional

Puzzelen en de puzzel uitleggen typeren mij als bijles-professional. De meeste ouders helpen hun kinderen met lastige vakken en lopen daarbij soms ook vast. Richting het eindexamenjaar verschuift de focus in enkele stappen van hoe je een theorie uitwerkt (hoe loop ik de kortste route?) naar welke theorie je moet kiezen (waar loop ik naartoe?). Naast het herkennen van patronen in jouw huiswerk- en examenopgaven, speel ik in op jouw creativiteit met als doel jouw lesstof en leermethode ingenieus te structureren.

Bijles

Bijles & huiswerkbegeleiding

Na een uitgebreid ‘hallo’ met je ouders, maken we samen enkele opgaven. Terwijl jij hardop een lastige opgave voorleest, vraag ik jou om voorbijkomende begrippen aan mij uit te leggen. Met kleurrijke schema's en voorbeelden passen we de meest lastige begrippen samen toe.

Voordat je overhaast antwoord geeft, kijken we samen wat de opgave ons probeert te vertellen. Nadat wij de juiste theorie hebben gevonden, vullen we deze heel precies, stap voor stap samen in. Door alle begrippen te kennen en de juiste theorie te herkennen, geef je scherper antwoord op (vergelijkbare) vragen.

Mis je veel lessen? Vanwege ziekte, ambities in de sport of een nieuwe school, dreig je soms achterop te lopen. Of, ben je regelmatig mentaal afwezig? Door een drukke klas of de onduidelijke uitleg van je leraar valt je concentratie steeds verder weg. Eén-op-één geef ik bijles tot je het begrijpt en alleen verder kunt.

Examentraining

Examentraining

School- en eindexamens bestaan voornamelijk uit praktijkvoorbeelden. Deze voorbeelden illustreren een web vol met informatie, verlicht door een theorie. In het eindexamenjaar ken je als het goed is, alle benodigde theorieën. De vraag is eerder: Welke theorie past bij welke opgave?

Binnen het 'Economie & Maatschappij' profiel worstelen veel HAVO en VWO scholieren met het beantwoorden van contextopgaven. Hierbij ligt de nadruk op het filteren van de juiste informatie uit de opgave. Zonder deze filter, heb je niks aan formules of theorie terwijl je een economie, wiskunde of M&O toets maakt.

Sinds 2014 verzorg en geef ik examentrainingen. Meestal één-op-één maar ook in toenemende mate in groepen en online. Het lesmateriaal bestaat uit oude eindexamens en infographics. Deze zelf-ontwikkelde infographics bestaan uit samenvattingen en uitwerkingen van examenopgaven en -theorieën.

Tarieven

Scholier: 35 euro per uur
Student: 45 euro per uur
Scriptie: +10 euro per uur
Reiskosten: Gratis of 0,50 euro per km

Locaties

Den Bosch
Amsterdam
Eindhoven
Utrecht

Extra

Elke dag open
Snel afspreken
Open & Direct
Bijles aan huis

Diensten

Bijles: Ik geef antwoord op jouw vragen.
Huiswerkbegeleiding: Samen kijken we welke vragen herrijzen.
Examentraining: Stapsgewijs check en update ik jouw (voor)kennis.
Online: Op een gedeeld beeldscherm visualiseer ik live.

circle

Economie

Het eindexamenvak Economie (HAVO/VWO) richt zich op de verdeling en gevolgen van de consumptie en de productie van goederen en diensten. Deze vat ik in 6 onderdelen samen:
1. Vraag & Aanbod
2. Koopkracht
3. Informatie asymmetrie
4. Nash evenwicht
5. Geld-kringloop
6. Conjunctuur
Het eindexamenvak Economie (HAVO/VWO) richt zich op de verdeling en gevolgen van de consumptie en de productie van goederen en diensten. Deze vat ik in 6 onderdelen samen:
1. Vraag & Aanbod
2. Koopkracht
3. Informatie asymmetrie
4. Nash evenwicht
5. Geld-kringloop
6. Conjunctuur
test2
circle

Wiskunde A

Het eindexamenvak Wiskunde A (HAVO/VWO) zoekt patronen en structuren in de wereld om ons heen met rekenkunde en statistiek. Deze vat ik samen in 6 onderdelen:
1. Algebra regels
2. Interpretatie van gegevens
3. Vergelijking
4. Grafische vaardigheden
5. Verdeling
6. Hypothese testen
Het eindexamenvak Wiskunde A (HAVO/VWO) zoekt patronen en structuren in de wereld om ons heen met rekenkunde en statistiek. Deze vat ik samen in 6 onderdelen:
1. Algebra regels
2. Interpretatie van gegevens
3. Vergelijking
4. Grafische vaardigheden
5. Verdeling
6. Hypothese testen
test
circle

M&O

M&O

Het eindexamenvak M&O (HAVO/VWO) maakt onderscheid tussen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven van een onderneming of investering. Deze vat ik in 6 onderdelen samen:
1. Rechtsvormen
2. Aantrekken van geld
3. Balans
4. Resultatenrekening
5. Liquiditeitsrekening
6. Financiële verslaggeving
Het eindexamenvak M&O (HAVO/VWO) maakt onderscheid tussen opbrengsten, kosten, ontvangsten en uitgaven van een onderneming of investering. Deze vat ik in 6 onderdelen samen:
1. Rechtsvormen
2. Aantrekken van geld
3. Balans
4. Resultatenrekening
5. Liquiditeitsrekening
6. Financiële verslaggeving
test3

Zit jouw onderwerp er niet tussen? Vraag het mij hieronder hieronder

Evenwichtsprijs en -hoeveelheid; betalings- en leveringsbereidheid, consumenten- en producentensurplus; minimum- en maximumprijzen; heffingen en subsidies; welvaartsverlies; prijselasticiteit van de vraag; inkomenselasticiteit; kruislingse elasticiteit

Lenen en sparen; nominale en reële grootheden; voorraad- en stroomgrootheden; inflatie; welvaarts- en waardevaste pensioenen

Ruil situatie; transactiekosten; principle-agentrelaties; moral hazard; afweging kosten en risico; bonus-malussysteem; verwacht rendement

Speltheorie; simultaan en sequentieel spel; gevangen dilemma; dominante strategie; pay-off matrix; individueel en collectief belang; verzonken kosten; externe effecten; meeliftersgedrag

Reële en monetaire kringloop; welvaart in enge en ruime zin; totstandkoming BBP vanuit productie, inkomensvorming en finale bestedingen; verschil tussen gezinnen, ondernemingen, overheid en buitenland; Lorenzcurve; primair en secundair inkomen

Prijsrigiditeit op kort termijn; prijsflexibiliteit op lange termijn; verkeersregeling van Fisher; invloed inflatie en deflatie op koopkracht; ruileconomie; laag- en hoogconjunctuur; werkloosheid; wisselkoers (prijs van valuta); lopende rekening en kapitaalrekening

Differentiëren; somregel; verschilregel; productregel; quotiëntregel; kettingregel; logaritmen; exponenten; wortel; breuken; herleidingen; afgeleide

Tekst; (hellings)grafieken; tekeningen; simulaties; schema’s; (toename)diagrammen; tabellen; hoofd- en bijzaak onderscheiden binnen de gegeven context

Lineaire, exponentiele en kwadratische vergelijkingen; richtingscoëfficiënt; groeifactor, constante; snijpunt(en) met x-as; snijpunt met y-as; snijpunt meerdere lijnen; extrapoleren en intrapoleren

Het visualiseren en analyseren van berekeningen op papier en rekenmachine

Normaal en binomiale verdeling; modus, mediaan, gemiddelde, standaardafwijking symmetrische kansruimten; kans op succes; combinaties; permutaties; serie of punt; som- en complementregel

Steekproef; populatie; representativiteit; grenswaarden; kritieke gebied; een- en tweezijdige toetsen; nul en alternatieve hypothesen

Natuurlijk persoon; rechtspersoon; vereniging; vennootschap onder firma; besloten vennootschap; naamloze vennootschap; financiering; aansprakelijkheid; besluitvorming

Vermogens-, geld- en kapitaalmarkt; onderhandsvermogen; aandelenvermogen; nominale waarde; cash- en stockdividend; lineaire, spaar- en annuïteitenhypotheek; huurkoop; koop op afbetaling; enkelvoudige en samengestelde rente

Activa en Passiva; vaste activa, vlottende activa en liquide middelen; crediteuren & debiteuren; voorraad; kas; eigen en vreemd vermogen; geplaatst aandelenkapitaal; hypotheek; algemene, herwaarderings- en agioreserves

Opbrengsten & kosten; omzet en inkoopwaarde van de omzet; afzet; variabele kosten; FIFO en LIFO; normale productie; constante kosten; inkoopkosten; overheadkosten; rente; kostprijs; bruto- en nettowinstopslag

Ontvangsten & uitgaven; verkoop en inkoop; BTW; nog te betalen bedragen; nog te ontvangen bedragen; aflossing & rente

Niet-commerciële ondernemingen; handelsondernemingen; industriële ondernemingen

Contact formulier

Graag ontvang ik antwoord op de volgende vragen:

Waarmee kan ik je helpen?

Wanneer wil je afspreken?

Waar wil je afspreken?

Email: info@thuis-bijles.nl | Telefoon: 06 475 635 23

Laat je nummer achter en ik bel je zsm. terug.